Print 
อิฏฐารมณ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  13 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10658
อ่าน  2,742

     อิฏฺฐ (น่าปรารถนา, น่าพอใจ) + อารมฺณ (สิ่งที่จิตยึดหน่วง) อารมณ์ที่น่าปรารถนา น่าพอใจ หมายถึงอารมณ์ที่ดีปานกลาง เช่น สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่สวยงาม เป็นที่น่าปรารถนาของคนทั่วไป แต่ไม่ถึงกับประณีตจนเป็นทิพย์ เป็นอารมณ์ของจิตได้ทั้ง ๔ ชาติ แต่สำหรับชาติวิบาก กรรมจัดสรรให้เฉพาะ "กุศลวิบากที่เกิดจากกุศลกรรมที่ปานกลางเท่านั้น" ที่มีอิฏฐารมณ์เป็นอารมณ์ (กุศลวิบากที่เกิดจากกุศลกรรมที่ประณีต มีอติอิฏฐารมณ์เป็นอารมณ์ อกุศลวิบากซึ่งเกิดจากอกุศลกรรม มีอนิฏฐารมณ์เป็นอารมณ์)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
นิด
วันที่ 29 มี.ค. 2553 10:56 น.
อนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 21 พ.ย. 2553 11:24 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ศิริเทพ
ศิริเทพ
วันที่ 27 ธ.ค. 2558 11:55 น.

ขออนุโมทนาครับ

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ