Print 
อายตนะ ๑๒
 
บ้านธัมมะ
วันที่  9 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10630
อ่าน  3,367

     ทฺวาทส (สิบสอง) + อายตน (เครื่องต่อ, บ่อเกิด ฯ.) เครื่องต่อหรือบ่อเกิด ๑๒ อย่าง หมายถึง ปรมัตถธรรม ๔ ที่ทรงแสดงโดยนัยที่เป็นเครื่องต่อ หรือบ่อเกิด หรือเหตุให้เกิดจิตและเจตสิก ได้แก่ อายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ 
     ๑. จักขวายตนะ (จักขปสาทรูป) ๒. รูปายตนะ (รูปสี ) ๓. โสตายตนะ (โสตปสาทรูป) ๔. สัททายตนะ (รูปเสียง) ๕. ฆานายตนะ (ฆานปสาทรูป) ๖. คันธายนะ (รูปกลิ่น) ๗. ชิวหายตนะ (ชิวหาปสาทรูป) ๘. รสายตนะ (รูปรส ) ๙. กายายตนะ (กายปสาทรูป) ๑๐. โผฏฐัพพายตนะ (ดิน ไฟ ลม) ๑๑. มนายตนะ (จิต ๘๙) ๑๒. ธัมมายตนะ (สุขุมรูป ๑๖ เจตสิก ๕๒ นิพพาน)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

     ขอเรียนถามว่า จิต ๘๙  บัญญัติ เป็นธัมมายตนะ ด้วยหรือไม่
     ขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
prachern.s
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

จิต ๘๙ เป็นมนายตนะ บัญญัติไม่เป็นอายตนะครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ