อารมณ์
 
บ้านธัมมะ
วันที่  9 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10631
อ่าน  2,928

     อา(ทั่ว)+รมณ (ที่ยินดี ที่รื่นรมย์) ที่มายินดีทั่วของจิต ที่ยึดหน่วงของจิต หมายถึง สิ่งที่จิตรู้ จิตกำลังรู้สิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิต จิตจะเกิดขึ้นโดยปราศจากอารมณ์ไม่ได้ สภาพธรรมทุกอย่างสามารถเป็นอารมณ์ของจิตได้ ไม่ว่าจะเป็นจิตปรมัตถ์ เจตสิกปรมัตถ์ รูปปรมัตถ์หรือนิพพานปรมัตถ์ แม้บัญญัติซึ่งไม่ใช่สภาพธรรม เพราะไม่มีจริงโดยปรมัตถ์ ก็เป็นอารมณ์ของจิตได้อารมณ์มี  ๖ อย่าง คือ ๑. รูปารมณ์ (วัณณรูป ได้แก่สีต่าง ๆ) ๒.สัททารมณ์ (สัททรูปได้แก่เสียงต่างๆ) ๓.คันธารมณ์(คันธรูป ได้แก่ กลิ่นต่างๆ) ๔.รสารมณ์(รสรูป ได้แก่ รสต่างๆ) ๕.โผฏฐัพพารมณ์ (ปฐวีรูป(ดิน) เตโชรูป(ไฟ)วาโยรูป(ลม) ๖.ธัมมารมณ์(อารมณ์ที่รู้ได้ทางใจเท่านั้น๖ อย่างได้แก่ จิต๘๙ เจตสิก ๕๒ ปสาทรูป๕ สุขุมรูป๑๖ นิพพาน บัญญัติ)


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 10 ธ.ค. 2551

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 3 ต.ค. 2553 22:37 น.

     ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
isme404
isme404
วันที่ 19 มิ.ย. 2555 18:39 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
apichet
apichet
วันที่ 26 เม.ย. 2560 10:25 น.

อนุโมทนาสาธุครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ