มีใครรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ ..เป็นผู้ไม่ประมาท หมั่นศึกษาพระธรรม
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  2 ธ.ค. 2551
หมายเลข  10582
อ่าน  2,429
  เรื่องตาย   ไม่ใช่เรื่องใหญ่  เพราะเป็นจิตขณะเดียวที่เกิดขึ้น เราจะต้องตาย  ตาย-เหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละ  ซึ่งเป็นความจริงไม่มีใครหลีกพ้นได้  แต่สิ่งที่น่าคิดพิจารณาอยู่เสมอ นั้นก็คือ ช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้  จะดำเนินไปอย่างไร  เพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่  ดังนั้น   ชาตินี้  ยังมีกิเลสมาก   เต็มไปด้วยอกุศลประการต่างๆ  ทั้งโลภะ  โทสะ  โมหะ  เป็นต้น  อีกทั้งปัญญาก็ยังไม่เจริญ  ก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท  หมั่นศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญา  เพื่อเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริง และขัดเกลากิเลสในชีวิตประจำวัน ครับ

  ความคิดเห็น 1  
 
Noparat
วันที่ 3 ธ.ค. 2551

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 3 ธ.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 3 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
tanawat
วันที่ 4 ธ.ค. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ธ.ค. 2551

ตอนมาไม่มีใครเชื้อเชิญให้มา ตอนจะไปก็ไม่มีใครอนุญาตก็ไป เปรียบเหมือนคนที่เกิด

มาไม่ได้เชิญให้มาก็มา  ส่วนคนตายไม่ได้อนุญาตให้ไปก็ไป  คนที่เกิดมา เปรียบเหมือน

ฝนตกคนก็เข้ามาหลบฝนในเรือน  คนตาย ก็เปรียบเหมือนฝนหยุดแล้วทุกคนก็จากเรือน

นั้นไป  งูที่ลอกคราบแล้วย่อมไปสู่กายใหม่ฉันใด  คนที่ตายแล้วย่อมไปสู่ที่อื่นฉันนั้นค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornpaon
วันที่ 9 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 4 ม.ค. 2552
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 8  
 
hadezz
วันที่ 15 ก.พ. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
pamali
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ