เจตนากระทำอกุศลกรรมบถ ๑๐
 
บ้านธัมมะ
วันที่  19 พ.ย. 2551
หมายเลข  10440
อ่าน  1,425

เมื่ออกุศลจิตขณะใดมีกำลังแรงกล้า ก็จะเป็นเหตุให้เจตนากระทำอกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ

กายกรรม ๓ ได้แก่

ปาณาติปาต(ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต) ๑   

อทินนาทาน(ถือทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน) ๑ 

กาเมสุมิจฉาจาร(ประพฤติผิดในกาม)๑

วจีกรรม ๔
 ได้แก่ 

มุสาวาท (พูดเท็จ) ๑

ผรุสวาท (พูดคำหยาบ) ๑ 

ปิสุณวาจา(พูดคำส่อเสียด) ๑

สัมผัปปลาปวาจา(พูดเพ้อเจ้อ) ๑

มโนกรรม ๓ ได้แก่

อภิชฌา (คิดเพ่งเล็งเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตน) ๑

พยาปาท (คิดเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น) ๑

มิจฉาทิฏฐิ (คิดเห็นผิดว่าผลของกรรมไม่มี เป็นนัตถิกทิฏฐิ คือ เห็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากกรรม ๑   

เห็นผิดว่ากรรมไม่มีผล เป็นอเหตุกทิฏฐิ คือ เห็นว่ากรรมไม่เป็นเหตุให้เกิดผล ๑ 

เห็นผิดว่ากรรมเป็นเพียงกิริยาอาการของกายเท่านั้น เป็นอกิริยาทิฏฐิ ๑) ๑

เมื่ออกุศลจิตที่เป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมบถดับไปแล้ว เจตนาเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตที่ดับไปนั้น ก็เป็นกัมมปัจจัยให้อกุศลวิบากจิต ๗ ดวงเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมนั้นๆ เมื่อถึงกาลอันสมควร

ดาวน์โหลดหนังสือ  -->  ปรมัตถธรรมสังเขป


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 19 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 11 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
thilda
วันที่ 18 มี.ค. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ