มีจริงเมื่อปรากฏ...ปรากฏเมื่อเกิด
 
พุทธรักษา
วันที่  3 พ.ย. 2551
หมายเลข  10286
อ่าน  662

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น.

การสนทนาธรรมที่ วัดดงเทวี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่.โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

เวลาที่สติปัฏฐานเกิด คือ "เป็นปกติ" บางทีท่านก็ใช้คำหลายคำเพื่ออนุเคราะห์ ให้เรา "เข้าใจถูกต้อง" เช่น คำว่า "อนุปัสสนา" อนุ แปลว่า ตาม เห็นตาม ไม่ใช่การไปทำขึ้นมา สภาพธรรมขณะนี้ มีปรากฏเห็นตามความจริงของสภาพธรรม ขณะที่เกิดแล้วปรากฏ เพราะฉะนั้นไม่มีเรา ที่พยายามไปสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นการระลึกลักษณะที่กำลังมี ตามปกติ

แต่ต้องรู้ว่าสภาพธรรมทุกอย่าง จะมีจริงเมื่อปรากฏ ปรากฏเมื่อเกิด ถ้าคิดพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเข้าใจว่า เมื่อกี้นี้ ไม่มี ต้องมีขณะที่สภาพธรรมนั้นๆ ไม่ปรากฏแล้วเกิดปรากฏขึ้น ปรากฏแล้วก็ดับไปทันที

ถ้าศึกษาต่อไปแล้วพิจารณาถึง "ขณะที่ไม่มี" เช่น "ขณะที่เป็นภวังค์" ตอนหลับ จะเห็นได้ชัดกว่าตอนนี้ เพราะว่า ตอนหลับสนิทสภาพธรรมใดๆ ไม่ปรากฏเลยมีปรากฏทันที เมื่อตื่น ถ้า "เป็นเรา" ที่รู้สิ่งที่ปรากฏในชีวิตประจำวันก็ไม่น่าอัศจรรย์เลย

แต่หากมีการพิจารณา ว่าเป็น "ธาตุ" เป็น "ธรรม" ตัวอย่างเช่น "เสียง" เป็นธาตุ เป็นธรรม มีจริงๆ มีลักษณะดังและกระทบกับโสตประสาท เสียงมีได้อย่างไร แค่นี้ก็อัศจรรย์แล้วจากการที่ไม่มีเสียงเลย แล้วมีเสียง "ตัวเสียง" เอง ก็เกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็ง ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ไหนๆ ก็ตามเมื่อเสียงนั้น มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิด เกิดแล้ว ก็ดับไปทันที ถ้า "จิตไม่รู้" เสียงนั้นเสียงนั้น เกิดแล้ว ดับแล้วและไม่มีความหมาย ไม่มีความสำคัญอะไรเลย


ขออนุโมทนา

ขออุทิศกุศล แด่ คุณพ่อคุณแม่ ครูบาอาจารย์และสรรพสัตว์


  ความคิดเห็น 1  
 
สุภาพร
วันที่ 4 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 2  
 
suwit02
วันที่ 4 พ.ย. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
K
K
วันที่ 4 พ.ย. 2551

"แต่ต้องรู้ว่า สภาพธรรมทุกอย่าง จะมีจริง เมื่อปรากฏ ปรากฏ เมื่อเกิด"

นี่เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งหากท่านอาจารย์สุจินต์ฯ ไม่ได้กรุณาแสดงไว้อย่างชัดเจนและอธิบายโดยละเอียด ก็อาจทำให้เกิดความสับสนในใจของผู้ศึกษาพระธรรม หรืออาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถหาข้อยุติในการสนทนาระหว่างผู้ศึกษาด้วยกัน

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์

และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 4 พ.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ . . .  

 
  ความคิดเห็น 5  
 
จำแนกไว้ดีจ๊ะ
วันที่ 5 พ.ย. 2551

ปัญหาคือไม่ทันขณะปรากฎครับ

บางสำนักก็ไปทำให้ กริยา อาการ ให้ช้าลงครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
prachern.s
วันที่ 5 พ.ย. 2551

ขณะนี้สภาพธรรมกำลังปรากฏครับ ทำไมจึงบอกว่าไม่ทัน

จริงๆ แล้วควรจะบอกว่า ยังไม่เข้าใจมากกว่านะครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 6 พ.ย. 2551

ต้องอบรมปัญญาด้วยการฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงๆ ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะ ถ้าปัญญายังไม่เกิด ก็ไม่ทันอวิชชา ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
pamali
วันที่ 4 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ