อธิจิตตสิกขา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 ต.ค. 2551
หมายเลข  10159
อ่าน  11,083

     อธิ (ยิ่ง ละเอียด)+จิตฺต (จิต)+สิกฺขา (สภาพที่พึงศึกษา) สภาพที่พึงศึกษาคือจิตอันยิ่ง

หมายถึง เอกัคคตาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพที่ทำให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์ คือ นามธรรมหรือรูปธรรมที่กำลังปรากฏในขณะที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณเกิด ขณะนั้นเอกัคคตาเจตสิกอันเป็นตัวสมาธิ ซึ่งทรงแสดงในหัวข้อของจิตอันยิ่ง คือเป็นสมาธิที่ละเอียดเพราะปราศจากความเป็นตัวตน ไม่เป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ สมาธิโดยทั่วไปแม้ถึงขั้นฌานจิตก็ไม่เป็นอธิจิต เพราะยังเป็นที่ตั้งของตัณหาและทิฏฐิ ยังเป็นเราที่มีสมาธิหรือเป็นฌานจิตของเรา  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 18 ต.ค. 2551

     สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ต.ค. 2551

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 24 ต.ค. 2551

     ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
พุทธรักษา
วันที่ 6 ธ.ค. 2551


     ขอบพระคุณค่ะขออนุโมทนา.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553

     Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
papon
papon
วันที่ 1 พ.ย. 2560

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ