อธิศีลสิกขา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 ต.ค. 2551
หมายเลข  10162
อ่าน  14,284

     อธิ (ยิ่ง, ละเอียด) + สีล (ปกติ, การงดเว้นจากายวาจาที่ชั่ว) + สิกฺขา (สภาพที่พึงศึกษา) สภาพที่พึงศึกษาคือศีลอันยิ่งใหญ่ หมายถึง ความสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ ในขณะที่สติปัฏฐานหรือวิปัสสนาญาณเกิด เป็นความรู้สึกตัวและสังวรอันยิ่งอย่างละเอียดก่อนที่อกุศลจิตจะมีกำลังจนทำให้ก้าวล่วงออกมาทางกายหรือทางวาจา และขณะนั้นไม่ได้มีความยึดถือว่า ศีลของเราหรือเป็นเราที่มีศีล ศีล ๕  ศีล ๘ หรือศีล ๒๒๗ ไม่เป็นอธิศีล เพราะเป็นที่ตั้งของตัณหา และทิฏฐิได้ว่า เรามีศีลหรือศีลของเรา แต่ขณะที่สติปัฏฐานเกิดขึ้น ขณะนั้น เป็นอินทริยสังวรศีล เป็นอธิศีล  เพราะเป็นการสำรวมระวังอย่างยิ่ง โดยมีนามธรรมหรือรูปธรรมเป็นอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็มีอธิจิตและอธิปัญญาเกิดร่วมด้วย เป็นการศึกษาคืออบรมจนกว่าอธิศีล อธิจิตและอธิปัญญาจะถึงพร้อม เมื่อ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 18 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
พุทธรักษา
วันที่ 6 ธ.ค. 2551


ขอบพระคุณค่ะขออนุโมทนา.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 14 ธ.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 14 มี.ค. 2552 22:08 น.

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย อธิศีลแสดงโดยนัยต่างๆ จากเบื้องต้นจนถึงสูงสุด  เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ครับ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา [อรรถกถามานกามสูตร] อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 13 พ.ย. 2553 15:39 น.

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
วิริยะ
วันที่ 30 พ.ค. 2554 07:44 น.
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2560 13:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ประสาน
วันที่ 12 ก.ย. 2560 18:40 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 2 พ.ย. 2560 09:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เครือวัลย์
เครือวัลย์
วันที่ 21 พ.ย. 2561 12:32 น.

สาธุๆๆอนุโมทามิขอบคุณสำหรับคำอธิบายที่สั้นๆเข้าใจง่ายชัดเจนดี

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ