รายการบ้านธัมมะ 15 มิถุนายน 2567 เรื่อง วันสำคัญ คือ วันที่เข้าใจธรรม


หมายเลข  6768
ปรับปรุง  28 มิ.ย. 2567

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน