รายการบ้านธัมมะ 18 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ไพเราะ เพราะลึกซึ้ง


หมายเลข  6705
ปรับปรุง  21 พ.ค. 2567

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน