รายการบ้านธัมมะ 20 มกราคม 2567 เรื่อง ธรรมกับการบริการ (ตอนที่ ๒)


หมายเลข  6509
ปรับปรุง  1 ก.พ. 2567

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน