รายการบ้านธัมมะ 13 มกราคม 2567 เรื่อง ธรรมกับการบริการ


หมายเลข  6480
ปรับปรุง  20 ม.ค. 2567

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน