รายการบ้านธัมมะ 8 เมษายน 2566 เรื่อง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม ณ บ้านธัมมะ ภาคใต้ (ตอน ๔)


หมายเลข  5928
ปรับปรุง  12 เม.ย. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ