รายการบ้านธัมมะ 18 มีนาคม 2566 เรื่อง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระธรรม ณ บ้านธัมมะ ภาคใต้


หมายเลข  5907
ปรับปรุง  25 มี.ค. 2566

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ