สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 14 พ.ย. 2565 ความจริงเดี๋ยวนี้หมายเลข  5719
ปรับปรุง  14 พ.ย. 2565