สนทนาปัญหาธรรม 22 พ.ย. 2565หมายเลข  5730
ปรับปรุง  22 พ.ย. 2565