สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 7 พ.ย. 2565 ชีวิตที่เข้าใจความจริงหมายเลข  5712
ปรับปรุง  7 พ.ย. 2565