การเดินทางไปเผยแพร่พระธรรม ณ แดนพุทธภูมิ ครั้งที่ 2

ตอนที่ 1 วันที่ 27 ก.ย. 2565

ตอนที่ 2 วันที่ 4 ต.ค. 2565

ตอนที่ 3 วันที่ 11 ต.ค. 2565


หมายเลข  5589
ปรับปรุง  15 ต.ค. 2565