สนทนาธรรมกับคณะอาจารย์ มศพ. 19 ก.ย. 2565หมายเลข  5579
ปรับปรุง  26 ก.ย. 2565