สนทนาปัญหาธรรม 20 ก.ย. 2565หมายเลข  5583
ปรับปรุง  26 ก.ย. 2565