รายการบ้านธัมมะ 7 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ไม่เข้าใจอนัตตา ไม่ใช่ชาวพุทธหมายเลข  5386
ปรับปรุง  26 พ.ค. 2565

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ