รายการบ้านธัมมะ 16 เมษายน 2565 เรื่อง ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ข้างหน้า


หมายเลข  5349
ปรับปรุง  24 เม.ย. 2565

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนา
สถานีโทรทัศน์ สทท.
สถานีโทรทัศน์รัฐสภา
สถานีโทรทัศน์ทรูวิชันส์
บริษัทเบิร์ด อาย วิว เน็ตเวิร์ค (ผู้ผลิตรายการ)
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

วีดีโอแนะนำ