สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 3 เมษายน 2564

สนทนาพระสูตร นวสูตร

สนทนาปรมัตถธรรมหมายเลข  4670
ปรับปรุง  5 เม.ย. 2564