สนทนาธรรมออนไลน์ เสาร์ 27 มี.ค. 2564

สนทนาพระสูตร สารัชชสูตร

สนทนาปรมัตถธรรมหมายเลข  4663
ปรับปรุง  31 มี.ค. 2564