อย่างไรๆก็เป็นอนัตตา
หมายเลข  3856
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2562