อย่างไรๆก็เป็นอนัตตา
วีดีโอหมายเลข  3856
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2562