ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และวิทยากรของมูลนิธิฯ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ ได้รับเชิญจาก คณะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของสำนักงานเขตพระโขนง โดยการประสานงานของ อพปร. ทวีชัย อยู่มั่นธรรมา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ.หมายเลข ๙๕ เพื่อไปสนทนาธรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานครหมายเลข  937
เปิด  357
ปรับปรุง  19 มี.ค. 2566

หนังสือแนะนำ