ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ บ้านคุณหมอทวีป คุณพรทิพย์ ถูกจิตร ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ และ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ ได้รับเชิญจากนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ ถูกจิตร เพื่อไปสนทนาธรรม ณ บ้านพักย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครหมายเลข  936
เปิด  30
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2566

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ