ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรม บียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรม บียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากร รศ.สงบ เชื้อทอง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์กุลวิไล สุทธิลักษณวณิช อาจารย์ธีรพันธ์ ครองยุทธ อาจารย์ธิดารัตน์ หอมจันทร์ อาจารย์วิชัย เฟื่องฟูนวกิจ และอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. เพื่อไปสนทนาธรรมที่ โรงแรม บียอน รีสอร์ท กระบี่ จังหวัดกระบี่หมายเลข  941
เปิด  279
ปรับปรุง  3 พ.ค. 2566

หนังสือแนะนำ