ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ สามพราน ริเวอร์ไซด์ นครปฐม ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และคณะวิทยากรของมูลนิธิฯ รศ.สงบ เชื้อทอง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากคุณสุภาพรรณ ชูสวัสดิชัย และกลุ่มเพื่อนสหายธรรม คุณวรรณวิไล (คุณตุ๊กแก) คุณขวัญเรือน คุณอรวรรณ คุณสวิณี (คุณอ้อม) คุณยุพดี คุณจรรยา (คุณเล่น) คุณหน่อย และคุณอ๋า (คุณนวลใจ) เพื่อไปสนทนาธรรมที่ ห้องมรกต สามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.หมายเลข  907
เปิด  118
ปรับปรุง  5 ต.ค. 2565

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ