ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา สมุทรสงคราม ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
โดย วันชัย ภู่งาม

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา และ คณะวิทยากรของมูลนิธิฯ รศ.สงบ เชื้อทอง ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ อ.ธีรพันธ์ ครองยุทธ อ.กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช อ.ธิดารัตน์ หอมจันทร์ และ อ.คำปั่น อักษรวิลัย ได้รับเชิญจากคุณพรรณิภา วิมุกตานนท์ และ คุณพัฒน์นรี เปรมะรัตน์ เพื่อไปสนทนาธรรม ที่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อำเภอ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามหมายเลข  911
เปิด  324
ปรับปรุง  8 พ.ย. 2565

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download


หนังสือแนะนำ