แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๒๐๑ ตอนที่ ๒๐๐๑ – ๒๐๑๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๒๐๑ ตอนที่ ๒๐๐๑ – ๒๐๑๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

PDF Download 2.58 MB

EPUB Download 538 KB

ถ้าไม่เข้าใจว่าขณะนี้เป็นธรรม ปัญญาไม่สามารถรู้แจ้งได้ และเมื่อรู้ว่าธรรม อยู่ที่ไหน ปัญญาจะค่อยๆ อบรมจนกระทั้งเจริญและสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้ เมื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรม ปัญญาคือความเข้าใจที่ถูกต้องในลักษณะของธรรมต้องเกิดพร้อมสติสัมปชัญญะ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่า การเจริญสติปัฏฐานเป็นการเจริญมรรค มีองค์ ๘


หมายเลข  780
ปรับปรุง  6 ม.ค. 2565

อ่านไฟล์ pdf กรุณาคลิกที่ Download