ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ชะอำ ลองบีช คอนโดมิเนียม ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ชะอำ ลองบีช คอนโดมิเนียม ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โดย วันชัย ภู่งาม

pdf Download  3.30 MB

     ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้รับเชิญจากคุณปริญญา สีดาโสม คุณหมอทวีป ถูกจิตร และคณะ เพื่อไปพักผ่อนและสนทนาธรรม ที่ ชะอำ ลองบีช คอนโดมีเนียม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖


หมายเลข  602
ปรับปรุง  9 ก.พ. 2563