ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
โดย วันชัย ภู่งาม

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธ ศาสนาได้เดินทางไปสนทนาธรรม ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๖หมายเลข  595
เปิด  587
ปรับปรุง  10 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ