แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒๓๑ – ๑๒๔๐
แนวทางเจริญวิปัสสนา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๒๓๑ – ๑๒๔๐

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

pdf Download  2.49 MB

ความฝัน คือ การคิด ซึ่งต่างกับขณะที่ไม่ฝัน เพราะขณะที่ไม่ฝัน คิดตามสิ่งที่เห็น เห็นอะไรก็คิดถึงสิ่งนั้น เช่น กำลังอ่านหนังสือพิมพ์ ก็คิดตามเรื่องที่อ่าน นั่นคือตามสิ่งที่เห็น แต่ฝันไม่จำเป็นต้องมีการเห็น ความคิดที่ยับยั้งไม่ได้ ก็มาปรากฏในรูปของความฝันต่างๆ

มีใครไม่ฝันบ้างไหม มีไหมคนที่ไม่ฝัน

มี ได้แก่ พระอรหันต์ เพราะอะไรพระอรหันต์ไม่ฝัน เพราะไม่มีเยื่อใยในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ


หมายเลข  574
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563