สวรรค์ในอก นรกในใจ


    เรียม  สอบถามเผื่อท่านอาจารย์จะพบบ้างว่า คำว่า “สวรรค์ในอก นรกในใจ” มีมาในพระไตรปิฎกหรือไม่ อยากจะทราบอย่างนี้  มีตรงไหนที่จะทำให้เขาเข้าใจอย่างนี้บ้าง ไม่มีใช่ไหม  มีไหมครับ

    สมพร มีแต่อย่างอื่น อย่างนี้ไม่มี คำว่า สวรรค์ หมายความว่ามีอารมณ์อันเลิศ มีอารมณ์ที่ดี ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่ง สวรรค์ หมายความว่าการเห็นก็เห็นสิ่งที่น่าปรารถนา ได้ยินเหล่านี้เป็นต้น เรียกว่า อารมณ์อันเลิศในทางที่ดี เป็นสถานที่ นรกก็เป็นสถานที่อีก อารมณ์ที่ไม่ดี นรก หรือนิรยะ นิ แปลว่า  ไม่ รยะ แปลว่าสถานที่น่ารื่นรมย์ มี นิ ไปด้วย หมายความว่า ไม่ใช่รื่นรมย์ เป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์ ดังนั้นแปลว่าสวรรค์ก็มีจริง แต่ว่าคนละสถานที่ นรกก็มีจริง คนละสถานที่ แต่ว่าใจของเราเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์และเป็นเหตุให้เกิดในนรกได้ เท่านั้นเอง


    หมายเลข 8993
    13 ก.ย. 2558