ถ้ามีโมหะก็เป็นกุศลไม่ได้


  ธี.       ถามอาจารย์ว่า คือว่าฟังว่า ขณะที่จิตเป็นกุศล ขณะนั้นไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ ใช่ไหมครับ ฟังเหมือนกับว่าขณะนั้นต้องมีปัญญาด้วย เพราะว่าไม่มีโมหะ

              สุ.       ไม่มีโมหะ แต่ไม่ได้หมายความว่ามีปัญญาเกิดร่วมด้วย

              ธี.       แต่ว่าขณะนั้นไม่มีโมหะแน่ๆ

              สุ.       ค่ะ ถ้ามีโมหะก็เป็นกุศลไม่ได้เลย ในขณะนั้นต้องเป็นอกุศล

              ธี.       แต่จะว่าเป็นปัญญาก็แล้วแต่ว่าขณะนั้น

              สุ.       กุศลมี ๒ อย่าง มีปัญญาเกิดร่วมด้วยกับไม่มีปัญญาเกิดร่วมด้วย เพียงไม่มีโมหะ ไม่ได้หมายความว่ามีปัญญาเกิดร่วมด้วย

   


  หมายเลข 8945
  12 ก.ย. 2558