ความหมายของอายตนะ


  ชุมพร อยากเข้าใจคำว่า “อายตนะ” ค่ะ ตามที่เข้าใจก็คือ อายตนะ เป็นที่ประชุมรวมกันของ ๓ อย่าง ทีนี้การที่จะเข้าใจอรรถของคำว่า “อายตนะ” เราควรเข้าใจอย่างไรคะ

  สุ.   ก็หมายความว่า เป็นที่ต่อ ที่ประชุม หรือเป็นบ่อเกิด

  ชุมพร ในด้านของสติปัฏฐาน จะเข้าใจอายตนะอย่างไรคะ

  สุ.   ขณะนี้มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ แต่ขณะนี้กำลังเห็น ถูกไหมคะ ที่เห็นนี่เป็นจิตชนิดหนึ่ง  ถ้าไม่มีจักขุปสาท เห็นได้ไหม

  ชุมพร ไม่ได้ค่ะ

  สุ.   ถ้าไม่มีรูปารมณ์กระทบ เห็นได้ไหม

  ชุมพร ไม่ได้

  สุ.   แล้วเห็นเมื่อไรคะ

  ชุมพร เห็นเมื่อมี ๓ อย่างประชุมกัน

  สุ.   เห็นเมื่อมีจักขุปสาทที่ยังไม่ดับ และรูปารมณ์ที่กระทบยังไม่ดับ นี่คือความหมายของอายตนะ

  ชุมพร ที่ไปอ่านในสติปัฏฐานสูตร มีอายตนบรรพ คนที่เข้าใจคำว่า “อายตนะ” จะต้องเข้าใจ หรือสติปัฏฐานเกิดขณะที่จักขุวิญญาณปรากฏ อย่างนั้นใช่ไหมคะ

  สุ.   ถ้ายังไม่รู้ลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม จะเข้าใจอายตนะได้ไหมคะ

  ชุมพร ไม่ได้ค่ะ

  สุ.   ก็เพียงแต่จำชื่อ


  หมายเลข 8249
  7 ก.ย. 2558