กรรมที่ทำ กรรมนั้นเป็นของใคร


  บุษบง ขอเรียนถามเรื่องที่เคยฟังมาว่า ในเรือที่จะล่ม จะต้องย้ายมาอยู่ในเรือเล็ก ซึ่งถ้าคนเกินมาคนหนึ่ง เรือเล็กนั้นก็ไม่สามารถนำคนกลับไปสู่ฝั่งได้ ก็มีการจับฉลากกัน ก็กลายเป็นภรรยาของกัปตันเรือที่จะต้องกระโดดน้ำไป เพื่อให้เรือไปสู่ฝั่งได้ สามีทนไม่ได้ที่จะเห็นภรรยาทุรนทุราย ก็มีการถ่วงน้ำเพื่อให้ตายเร็วขึ้น และมีกล่าวต่อไปว่า ผู้หญิงคนนั้นได้รับกรรมนั้นเพราะเคยถ่วงคอสุนัขไว้ ทีนี้ดิฉันก็คิดว่า กรรมที่ผู้หญิงได้รับเพราะเคยถ่วงคอสุนัขไว้ ส่วนสามีที่ทำกับภรรยา จะเป็นการเริ่มวิบากต่อไป ใช่ไหมคะ หรือจะเป็นอย่างไร

  สุ.   อันนี้ไม่ต้องไปถึงคู่นั้นนะคะ คู่นั้นแสนนานมาแล้ว สามี ภรรยา สุนัข เป็นเรื่องราวเยอะแยะใหญ่โต กรรมที่ทำแล้วเป็นของใคร กรรมที่แต่ละคนทำ เป็นของใคร

  บุษบง เป็นของแต่ละคนที่ทำขณะนั้น

  สุ.   เป็นของตัวเองใช่ไหมคะ เท่านี้พอไหมคะ หมายความว่าผู้ใดทำกรรมใดแล้ว อกุศลจิตเกิด อกุศลกรรมได้สำเร็จลงไปแล้ว มีเหตุเกิดแล้ว ผลต้องมี ถ้าเราปลูกต้นมะม่วง ทิ้งไว้ก็ต้องเจริญเติบโตและมีผล เพราะฉะนั้นกรรมที่ได้ทำแล้วก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผล เมื่อไรก็ได้ ชาติไหนก็ได้ แต่ให้ทราบว่า เราทำเอง

  นี่เป็นเหตุที่ทุกคนจะไม่หวังพึ่งคนอื่น จะมีความมั่นคงในเรื่องของกรรม จะเป็นผู้มีเหตุมีผล ไม่เชื่อง่ายๆ ไม่ต้องไปไหว้ใคร หรือทำอะไรใคร เพื่อให้เขาช่วยให้เราพ้นจากกรรมที่เราทำแล้ว ซึ่งเป็นไปไม่ได้ คือ อกุศลกรรมเป็นเหตุให้เกิดอกุศลวิบาก คือ ผลของอกุศล ถ้าเป็นกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลวิบาก คือผลของกุศล แล้วเราจะเห็นพระมหากรุณาคุณที่ทำให้เราเข้าใจถูก ไม่ไปโทษคนอื่น ไม่ได้ไปคิดว่า คนนั้นทำให้เรา คำพูดนี้จะไม่มีเลย หรือทำไมถึงต้องเกิดกับเรา ใช่ไหมคะ ก็เพราะต้องเกิดกับเรา เพราะเราทำมาแล้ว  ได้ทำกรรมไว้แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งนั้นก็ต้องเกิด ไม่ว่าชีวิตของเราจะได้สุขหรือทุกข์ ได้ลาภหรือเสื่อมลาภ ได้ยศหรือเสื่อมยศ  สรรเสริญหรือนินทา สุขหรือทุกข์ ไม่ใช่เพราะคนอื่นทำ แต่เป็นกรรมของเราเองที่ได้ทำแล้ว

  อย่างนี้ก็สบายใจ ใช่ไหมคะ ไม่ไปโกรธคนอื่น ไม่มีศัตรู เพราะว่าไม่มีใครทำให้  นอกจากกรรมของเราจริงๆ


  หมายเลข 8147
  7 ก.ย. 2558