เลือกดับกิเลสไม่ได้


  บุษบง เมื่อตอนต้นๆ อาจารย์ก็พูดว่า ไม่มีใครอยากดับกิเลส การดับกิเลสก็มีหลายข้อ ดิฉันคิดว่า มีบางข้อที่เราไม่อยากดับและมีบางข้อที่เราคิดว่าละได้

  ท่านอาจารย์    หรือคิดว่า อยากดับ อย่างโทสะใช่ไหมคะ

  บุษบง ก็อย่างนั้นค่ะ คือว่าไม่ฆ่าสัตว์ ไม่อยากทำบาป อะไรอย่างนี้ แต่บางอย่างที่เราชอบ ก็จะสะสมเพิ่มไปเรื่อยๆ

  ท่านอาจารย์    เพราะฉะนั้นดิฉันพูดกลางๆใช่ไหมคะว่า ไม่มีใครอยากดับกิเลส ไม่ได้แจกว่า อยากดับกิเลสประเภทไหน ไม่อยากดับกิเลสประเภทไหน

  ธรรมจะดี ถ้าคิดเอง คิดเอาเองแล้วก็พิจารณาเอง ก็เป็นความเข้าใจของเรา อย่างเราจะไปแบ่งแยกว่า เราอยากดับโทสะ แต่เรายังไม่อยากดับโลภะ หรืออะไรอย่างนี้นะคะ

   


  หมายเลข 8120
  7 ก.ย. 2558