บาปกับบุญ คนละขณะจิต


  ถาม   เมื่อกี้คุณหมอสัตวแพทย์บอกว่า ฆ่าตัวหนึ่งเพื่อ ๑๐ ตัว ฆ่าตัวหนึ่งตาย แต่อีก ๑๐ ตัวอยู่ เป็นอกุศลหรือเปล่า

  ท่านอาจารย์    ตรงฆ่าเป็นอกุศลไม่ได้ ตรงฆ่า ขณะจิตที่ฆ่า คนละขณะกับขณะที่ช่วยชีวิตอื่นอีก ๑๐ ชีวิต

  ผู้ฟัง ช่วยอีก ๑๐ ชีวิตเป็นกุศล

  ท่านอาจารย์    คนละขณะค่ะ ถ้าเป็นการช่วยต้องเป็นกุศล ถ้าเป็นการทำลาย ต้องเป็นอกุศล

  ผู้ฟัง ฆ่าตัวหนึ่ง เป็นบาปไหม

  ท่านอาจารย์    บาปกับอกุศล ความหมายเดียวกัน ขณะจิตที่มีโลภะ มีโทสะ มีโมหะ


  หมายเลข 8121
  7 ก.ย. 2558