เป็นเรื่องของการอบรม ไม่ใช่ทำ


  ถาม    วิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า

  สุ.       วิปัสสนาแปลว่าอะไร

  ผู้ถาม ไม่ทราบเหมือนกัน

  สุ.       ถ้าไม่ทราบก็ไม่พูดถึงว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้า เพราะเขาบอกว่า นี่เป็นวิปัสสนา ทั้งๆที่ไม่ใช่วิปัสสนา แล้วเขาบอกว่า นี่ของพระพุทธเจ้า

       เพราะฉะนั้นเพียงชื่อไม่พอที่จะบอกว่า เป็นของพระพุทธเจ้าหรือเปล่า เพราะชื่อนี้ใครก็พูดได้ เหมือนกับ “อารมณ์” เราก็ไปใช้ของเราตามสบาย ใช่ไหมคะ แต่ “อารมณ์” จริงๆนั้นคืออะไร

        เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่วิปัสสนา เขาติดป้ายไว้ว่า นี่วิปัสสนา แล้วเราก็ไปคิดตามว่า นี่คือวิปัสสนา ทั้งๆที่เราไม่รู้ว่า วิปัสสนาคืออะไร

  ผู้ถาม ก็เหมือนกับเข้าโรงเรียน โรงเรียนว่าสอนวิชานี้ เราก็ไม่รู้

              ผู้ถาม พระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราโง่ คนที่สามารถพระธรรมสามารถเข้าใจได้ว่า ใครพูดถูกหรือใครพูดผิด

  ผู้ถาม ก็จริงอยู่ แต่ก็ต้องใช้เวลาเรียนก่อน จึงจะรู้ว่าถูกหรือผิด

  สุ.       ถูกต้องค่ะ เพราะฉะนั้นอย่ามีคำถามว่าทำอย่างไร เพราะว่าต้องเป็นเรื่องอบรม เรื่องการใช้เวลา ไม่ใช่เรื่องทำ

               


  หมายเลข 8074
  6 ก.ย. 2558