พอใจที่จะรู้น้อย รู้อย่างเดียวหรือไม่

     พอใจที่จะรู้น้อย รู้อย่างเดียวหรือไม่


    หมายเลข 6660
    ปรับปรุง 22 พ.ย. 2553