สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณต่างกันอย่างไรกับสติธรรมดา


    สติที่เป็นอนุปัสสนาญาณมีอาการกันต่างอย่างไรกับสติธรรมดา


    หมายเลข 6661
    22 พ.ย. 2553    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari