อัตถิปัจจัย - นัตถิปัจจัย

        ปัจจัยต่อไป คือ ปัจจัยที่ ๒๑ อัตถิปัจจัย และสภาพธรรมใดที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย สภาพธรรมนั้นก็เป็นปัจจัยโดยโนอัตถิปัจจัย คือ ไม่ใช่อัตถิปัจจัย

        ปัจจัยที่ ๒๒ คือ นัตถิปัจจัย ซึ่งถ้าไม่ใช่โดยนัตถิปัจจัย ก็โดยโนนัตถิปัจจัย


หัวข้อหมายเลข  6268
ปรับปรุง  24 มิ.ย. 2558