อัตถิปัจจัย - นัตถิปัจจัย


            ปัจจัยต่อไป คือ ปัจจัยที่ ๒๑ อัตถิปัจจัย และสภาพธรรมใดที่ไม่ใช่อัตถิปัจจัย สภาพธรรมนั้นก็เป็นปัจจัยโดยโนอัตถิปัจจัย คือ ไม่ใช่อัตถิปัจจัย

            ปัจจัยที่ ๒๒ คือ นัตถิปัจจัย ซึ่งถ้าไม่ใช่โดยนัตถิปัจจัย ก็โดยโนนัตถิปัจจัย


    Tag  นัตถิปัจจัย อัตถิปัจจัย
    หมายเลข 6268
    24 มิ.ย. 2558