รักประเทศคือเป็นคนดี


  กุลวิไล   ทำให้นึกถึงที่ท่านอาจารย์เคยบอกว่า ถ้ารักประเทศจริงๆแล้ว คือ ทุกคนต้องเป็นคนดี

  สุ.   ถูกต้องค่ะ

  กุลวิไล   ขณะนั้นจิตเป็นกุศล

  สุ.   แล้วมีใครรักประเทศบ้างไหมคะ ถ้ารักก็คือเป็นคนดี รักแต่ไม่เป็นคนดี ก็ไม่มีทางที่จะชื่อว่า รักจริงๆได้ เพราะว่ารักตัวเอง โดยไม่ทำร้ายตัวเอง แต่ต้องมีปัญญาจนกระทั่งสามารถรู้ว่า เป็นธรรมเสมอกันหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นใคร เป็นเพื่อน เป็นศัตรู หรือเป็นใคร ก็คือเป็นธรรม ถ้าเป็นอกุศล น่าสงสารไหมคะ พร้อมที่จะสงสารเกื้อกูลได้ไหม  ถ้าสามารถทำให้เขาเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลได้ เป็นประโยชน์มหาศาล

  ยังโกรธใครอยู่หรือเปล่าคะ

  กุลวิไล   ขณะที่โกรธ เป็นภัยที่มองไม่เห็น

  สุ.   ยังผูกโกรธไว้ด้วยหรือเปล่า โกรธแล้วยังไม่หมดเลย ก็ลำบากนะคะ ยังไม่มีฉันทะที่จะเห็นประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม อย่างนี้การฟังพระธรรมเป็นประโยชน์มากหรือน้อย ก็จะเห็นได้


  หมายเลข 5963
  7 ส.ค. 2558