เจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะ

ธิดารัตน์     โลภะ อกุศลที่เกิดขึ้น ชอบหรือไม่ชอบ แค่นี้ค่ะ เป็นกัมมปัจจัยประเภทไหน

สุกัญญา     ถ้าโลภเจตสิกก็ไม่ใช่กรรม

ธิดารัตน์     เจตนาที่เกิดกับโลภมูลจิต แค่เพียงยินดีพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือไม่พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เจตนาที่เกิดร่วมกับโลภะและโทสะนั้น เป็นปัจจัยอะไรได้บ้าง

สุกัญญา     เป็นสหชาตกัมมปัจจัย แล้วยังมีผลเป็นนานักขณิกกัมมปัจจัยในอนาคต

ธิดารัตน์     ได้หรือคะ

สุกัญญา     ได้ค่ะ เพราะว่าเจตนาเจตสิก ที่ถามนี่หมายถึงเจตนาเจตสิกหรือโลภเจตสิก

ธิดารัตน์     เจตนาเจตสิก

สุกัญญา     ที่เกิดกับโลภมูลจิตใช่ไหมคะ

ธิดารัตน์     ค่ะ แค่เพียงยินดีพอใจเฉยๆ เมื่อดับไปแล้ว สามารถให้ผลให้มีวิบากจิตเกิดขึ้นได้หรือ

สุกัญญา     ต้องมีได้แน่นอน อันนี้ก็เคยสงสัย เพราะว่าในขณะปัญจทวารวิถี โลภะที่เกิดในขณะที่เกิดก็แค่เกิดว่ายินดีหรือพอใจแค่นั้น ก็ยังจะต้องมีผลแน่นอน

ธิดารัตน์     เจตนาที่เป็นกรรมที่จะให้ผล จะต้องมีการกระทำกรรมครบองค์หรือไม่ครบองค์ ถ้าเป็นเพียงแค่โลภะเฉยๆ จะให้ผลเป็นวิบากจิตเกิดได้ไหม

สุกัญญา     คืออย่างไร ถ้าเป็นเหตุต้องให้ผลอยู่แล้ว คืออย่างไรก็ยืนยันว่า ต้องมีผล

ธิดารัตน์     ถ้าอย่างนั้นเพียงทานอาหารอร่อย ก็ต้องให้ผลเป็นวิบากจิตเกิดขึ้นหรือ

สุ.     น่าคิดใช่ไหมคะ

สุกัญญา     คืออันนี้ที่ถามท่านอาจารย์ตอนต้นชั่วโมง

สุ.     แต่ต้องฟังให้ละเอียด ถ้าคุณสุอย่างที่คุณธิดารัตน์ถามว่า ชอบอาหารอร่อย จะทำให้เกิดวิบากอะไร ไปซื้อของที่อยากจะได้ เป็นวิบากอะไร


หัวข้อหมายเลข  5120
ปรับปรุง  18 ก.ค. 2558