ดอกไม้อยู่ที่ไหน


  ดอกไม้อยู่ที่ไหน
  จากการสนทนาพื้นฐานพระอภิธรรม
  ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


  หมายเลข 10483
  15 ก.พ. 2559