เพียงพริบตาเดียว


     เพียงพริบตาเดียว


    Tag  จุติจิต ชาตินี้ ชาติหน้า บุคคลนี้ บุคคลอื่น ปฏิสนธิจิต พริบตาเดียว สิ้นชีวิต
    หมายเลข 4727
    27 พ.ย. 2553