เพียงพริบตาเดียว


     เพียงพริบตาเดียว


    Tag  จุติจิต ชาตินี้ ชาติหน้า บุคคลนี้ บุคคลอื่น ปฏิสนธิจิต พริบตาเดียว สิ้นชีวิต
    หมายเลข 4727
    27 พ.ย. 2553    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari