ชนะกิเลสตนเอง ไม่ใช่ชนะคนอื่น


    ชนะกิเลสตนเอง ไม่ใช่ชนะคนอื่น


    Tag  ชนะกิเลส ชนะตนเอง รบกับกิเลส
    หมายเลข 4752
    27 พ.ย. 2553