ผู้ได้ฌาณ ฌาณจิตจะเกิดก่อนจุติหรือไม่


  ส.   ผู้ได้ฌานจิตแล้ว ฌานจิตจะต้องเกิดก่อนจุติหรือคะ

  ผู้ถาม   เสมอไปหรือเปล่า

  ส.   ไม่เสมอไปเลย ท่านพระเทวทัตสามารถทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้

  ผู้ถาม   แล้วเสื่อมไหมครับ

  ส.   แน่นอนค่ะ ท่านเกิดในอเวจีมหานรกในขณะนี้ แสดงว่าชวนจิตก่อนจุติไม่ใช่ฌานจิตแน่นอน

  ผู้ถาม   แต่นั่นเสื่อมแล้ว แต่ถ้าบุคคลที่ยังไม่เสื่อม

  ส.   ความหมายไม่เสื่อมก็คือสามารถที่ฌานจิตจะเกิดได้อย่างแคล่วคล่อง

  ผู้ถาม   แต่ถ้าไม่ให้ฌานจิตเกิด ตอนใกล้จะจุติ

  ส.   เขาไม่สามารถทำอะไรได้ แต่มีปัจจัยที่จะให้ฌานจิตเกิดก่อนจุติ ด้วยความสามารถ ด้วยความชำนาญ ด้วยความไม่เสื่อม

  ผู้ถาม   แล้วมีปัจจัยทำให้จิตอื่นเกิด นอกจากฌานจิต จะได้ไหมครับ

  ส.   ไม่ได้ค่ะ ถ้าเป็นผู้ถึงความชำนาญ แคล่วคล่องและไม่เสื่อม

  ผู้ถาม   ผู้ที่ไม่เสื่อมคือเข้าถึงความชำนาญ แคล่วคล่อง

  ส.   แน่นอนค่ะ


  หมายเลข 4685
  29 ส.ค. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari